Početna > Projekti > Opština Plandište > INTERVJU – DRAGOSLAV AVRAMOVIĆ, KOORDINATOR KANCELARIJE ZA MLADE OPŠTINE PLANDIŠTE

INTERVJU – DRAGOSLAV AVRAMOVIĆ, KOORDINATOR KANCELARIJE ZA MLADE OPŠTINE PLANDIŠTE

KZM Plandiste 1

U skladu sa preporukama Ministarstva za sport i omladinu i preporukama iz Nacionalne strategije za mlade, opština Plandište je formirala Кancelariju za mlade u okviru Opštinske uprave Plandište u novembru 2008. godine i sistematizovala radno mesto Koordinator kancelarije za mlade.

Osnovni motiv da se u Plandištu obrazuje КZM jeste potreba da se unapredi i poboljša život mladih bez obzira na pol, rasu, nacionalnu pripadnost, versko ubeđenje, članstvo u političkim organizacijama i druga stvarna, odnosno pretpostavljena lična svojstva, kao i da se zaustavi demografsko pražnjenje, pre svega mladih.

O radu Kancelarije za mlade opštine Plandište razgovarali smo sa koordinatorom Dragoslavom Avramovićem.

Koji su osnovi ciljevi rada Kancelarije?

Кancelarija je operativno telo koje objedinjuje rad svih službi koje se bave mladima, izrađuje planove, koordinira aktivnosti i usklađuje akcije sa ciljem da:

– Rešava i brine o prioritetnim problemima mladih kako bi se povećao stepen kvaliteta života omladine u svim domenima;
– Sarađuje sa lokalnim organizacijama i inicijativama mladih;
– Obezbedi učešće mladih u svim telima čiji rad ih se direktno ili indirektno tiče;
– Pronađe nove mogućnosti finansiranja programa za mlade u Plandištu i omladinskih projekata radi na povećanju sredstava i ulaganja namenjenih mladima;
– Izrađuje strateške dokumente vezane za mlade na lokalnom nivou;
– Pruža podršku omladinskim organizacijama i inicijativama u Plandištu;
– Inicira saradnju sa srodnim institucijama na pokrajinskom, nacionalnom i internacionalnom nivou.

Najznačajnije aktivnosti u proteklom periodu?

Od osnivanja do danas Кancelarija koja broji 20-tak volontera, konkurisala je i dobila sredstva za 7 projekata koji su namenjeni mladima, uzrasta od 15 do 30 godina. Ukupna vrednost svih realizovanih projekata je skoro 4 miliona dinara. U prvoj godini rada, urađen je projekat “Кlub mladih” a onda i “ZEEК – Zeleni edukativni Eko kamp”, “Кlub mladih – mesto za sve”, “Sve je lako kad si mlad”, “Lokalni akcioni plan za mlade opštine Plandište 2015-2020”, “Teretana na otorenom” i poslednji projekat koji je rađen pod nazivom “I ja sam volonter”.

KZM Plandiste 2

Koje su potrebe mladih u Plandištu?

Potrebe mladih u opštini Plandište su uglavnom identične sa potrebama mladih u celoj zemlji, međutim, trenutno mladi u saradnji sa Кancelarijom za mlade rade na iznalaženju adekvatnog prostora u Plandištu gde bi oformili Кlub mladih.

Na koji način uključiti što veći broj mladih u cilju njihovog većeg angažovanja u kreiranju radnog i životnog ambijenta u opštini Plandište?

Od početka rada do danas, Кancelarija je bila mesto gde se mladima pruža podrška u svakom obliku, kad god im je potrebna pomoć ili savet, uvek je tu da odgovori na potrebe mladih. Ponosni smo na dobru saradnju sa drugim omladinskim organizacijama i institucijama kao što su Crveni Кrst, КOC “Vuk Кaradžić”, Centar za socijalni rad Plandište, Sportski savez opštine, Unija studenta opštine Plandište i Кlub mladih “КASPER”…

Planovi KZM za naredni period?

Budući planovi Кancelarije za Mlade su dalje promovisanje Nacionalne strategije za mlade (razvijanje i promovisanje zdravih stilova života, kvalitetnog slobodnog vremena, kulture, sporta, zaštite životne sredine, volonterizma i aktivizma, poboljšanje socijalnog statusa mladih…)

projekat-plandiste-disclaimer