Početna > Vesti > U KOVAČICI ODRŽANA TRIBINA NA TEMU INFORMISANJA NA JEZICIMA NACIONALNIH MANJINA

U KOVAČICI ODRŽANA TRIBINA NA TEMU INFORMISANJA NA JEZICIMA NACIONALNIH MANJINA

Druga po redu tribina na temu informisanja na jezicima nacionalnih manjina održana je 15. novembra u mesnoj zajednici u Kovačici u organizaciji Udruženja Oko info i Radio televizije opštine Kovačica, a uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama.

Na ovogodišnjoj tribini o Informisanju na jezicima nacionalnih manjina u Vojvodini okupili su se novinari i medijski profesionalci sa radija, televizije, iz štampe i sa portala. Bili su tu novinari manjinskih redakcija RTV-a, Hlas ludu, NIU Libertatea, Magyar szo, novinari i urednici pančevačkih medija, Radio “Bela Crkva”.

Na tribini su govorili i polaznici stručne prakse koju je ovog leta realizovala Radio televizija opštine Kovačica. Prisutni su imali priliku da razmene iskustva, ali su, između ostalog, zajedničkim snagama pokušali da dođu do zaključka o tome koje teme zastupljene u manjinskim medijima najviše privlače mlađu populaciju.

Kristina Todorov, polaznica letnje stručne prakse RTV OK

– Smatram da je naše učešće na ovom seminaru veoma značajno jer smo mogli, kako mi od vas, tako i vi od nas da naučimo mnogo toga o tome šta to mlade najviše zanima. Mladi, naravno, žele da budu informisani, svaki čovek, smatram ima svoja interesovanja i želi da bude informisan, samo je potrebno odrediti koji sadržaj najviše zanima određenu starosnu grupu .

Nađa Lakičin, polaznica letnje stručne prakse RTV OK

– Svako od nas ima druge aktivnosti, i svakog će nešto drugo zanimati: moda, sport, poznate ličnosti… šta god mediji obrade, publika će doći do toga. Između očuvanja narodne tradicije i baštine i novih tehnologija – koja je uloga mladih, a na koja tradicionalna načela se oslanja rad medija na jezicima nacionalnih manjina, takođe je bila jedna od tema tribine.

Tamara Gojković, glavna urednica Radio Bela Crkva

– Mogu slobodno da kažem da smo poneli dragocena iskustva sa današnje tribine. Prvenstveno, kada govorimo o mladima i po njihovim interesovanjima po pitanju tradicionalnih medija, televizije, radija i portala. Ono što je zanimljivo je saznanje da se oni prvenstveno informišu putem društvenih mreža i čini mi se da je to put kojim ćemo prvenstveno ići u budućnosti .

Marta Varju, glavna urednica “Magyar Szo”

– Čuli smo mnogo korisnih stvari, saznali smo šta mlade zanima. Mi pokušavamo, imamo listove za mlade, nagađamo šta bi moglo da ih zanima. Sada vidimo šta ih tačno zanima .

Nevena Gligorijević, v.d. direktora RTV OK

– Ono što je zaključak današnje tribine je da mi, tradicionalni mediji, kao što su štampani mediji, televizija i radio, moramo da se menjemo i da držimo korak sa novim tehnologijama. Nadam se da su kolege koje su prisustvovale tribini imale priliku da nauče dosta toga. Mi svakako jesmo, i kroz realizaciju stručne prakse, i kroz današnju tribinu.

V Kovačici sa konalo fórum na tému Informovanie v jazykoch národnostných menšín

V poradí druhé fórum na tému Informovanie v jazykoch národnostných menšín sa konalo 15. novembra v Miestnom spoločenstve v Kovačici, v organizácii Združenia Oko info a Rádio – televízie obce Kovačica, s podporou Pokrajinského sekretariátu pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami.

Na tohtoročnom fóre o Informovaniu v jazkykoch národnostných menšín vo Vojvodine sa zoskupili novinári a mediálni odborníci z rozhlasu, televízie, tlače a portálov. Prítomní boli novinári menšinových redakcií RTV, Hlas ľudu, NVU Libertatea, Magyar szo, novinári a redaktori pančevských médií, Rádio Bela Crkva.

Na fóre hovorili aj účastníci odbornej praxe, ktorú toto leto realizovala Rádio – televízia obce Kovačica. Prítomní mali možnosť vymeniť si skúsenosti, no okrem iného sa aj spoločnými silami pokúsili dospieť k záveru, ktoré témy zastúpené v menšinových médiách priťahujú najviac mladšiu populáciu.

Kristina Todorov, účastníčka letnej praxe v RTV OK

– Myslím si, že naša účasť na tomto seminári je veľmi významná, pretože sme mohli, ako my od vás, tak aj vy od nás, dozvedieť sa veľa o tom, čo mladých ľudí najviac zaujíma. Mladí, samozrejme, že chcú byť informovaní, myslím si, že každý človek má svoje záujmy a chce byť informovaný a je potrebné len určiť, ktorý obsah je pre určitú vekovú skupinu najzaujímavejší.

Nađa Lakičin, účastníčka letnej praxe v RTV OK

– Každý z nás má iné aktivity a každého z nás bude zaujímať niečo iné: móda, šport, známe osobnosti… čokoľvek médiá pokrývajú, diváci sa k tomu dostanú. Medzi zachovávaním ľudovej tradície a dedičstvom a novými technológiami – aká je úloha mladých ľudí a na akých tradičných princípoch sa opiera práca médií v jazykoch národnostných menšín, bolo jednou z tém fóra.

Tamara Gojković, hlavná redaktorka Rádia Bela Crkva

– Pokojne môžem povedať, že z dnešného fóra sme si odniesli cenné skúsenosti. Predovšetkým, keď hovoríme o mladých ľuďoch a ich záujmoch o tradičné médiá, televíziu, rozhlas a portály. Zaujímavé je poznanie, že sa oni primárne informujú prostredníctvom sociálnych sietí a mne sa zdá, že toto je cesta, ktorou sa predovšetkým, vyberieme ísť do budúcnosti.

Marta Varju, hlavná redaktorka Magyar Szo

– Počuli sme veľa užitočného, zistili sme, čo mladých ľudí zaujíma. Skúšame, máme časopisy pre mládež, hádame, čo by ich mohlo zaujímať. Teraz vidíme presne to, čo ich zaujíma.

Nevena Gligorijević, úradujúca riaditeľka RTV OK

– Záver dnešného fóra je, že my, tradičné médiá, akými sú tlačené médiá médiá, televízia a rozhlas, musíme sa meniť a držať krok s novými technológiami. Dúfam, že kolegovia, ktorí sa fóra zúčastnili, mali možnosť sa veľa naučiť. My určite sme, ako realizáciou odbornej praxe, tak aj prostredníctvom dnešného fóra.

*Ovaj projekat je sufinansiran iz budžeta AP Vojvodina – Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama. Stavovi izneti u podržanom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.