POPLAVE PROUZROKOVANE OBILNOM KIŠOM ZAHVATILE I PODRINJE

Usled povećane količine padavina, pritom uzevši u obzir sliv reke Drine koji je bogat planinskim potocima, došlo je do naglog povećanja vodostaja i izlivanja reke Drine iz svog korita na opštinama Bajina Bašta, Ljubovija i Mali Zvornik.

Poplavni talas se nije smirio čak ni do Loznice, gde je proglašena i redovna odbrana od poplava. Prema rečima zamenika gradonačelnika Loznice Ljubinka Đokića, porast vodostaja je bio tako brz da je nivo Drine za samo jedan dan sa kritičnog nivoa od 5 metara porastao za još jedan metar, tako da su poplavljeni delovi vikend naselja Lipnički Šor i Lozničko polje, a voda je ugrozila i magistralni put Loznica-Mali Zvornik.

Uzvodno, prema selima Crnča i Velika Reka, Drina je poplavila domaćinstva i vikendice kao i poljoprivredno zemljište, gde je stanje bilo najteže. Maksimalni protok zabeležen je na mernim stanicama HE Zvornik, gde je iznosio 2390 m3/s. Ta noć je za meštane sela uzvodno od brane HE Zvornik ujedno bila i najgora, jer su iz nižih prostorija i prizemlja morali da sklanjaju sva materijalna sredstva, počevši od nameštaja i ogreva (džakove peleta) na više spratove ili na druge lokacije. Poplava je već zahvatila blizu 50 hektara poljoprivrednog zemljšta. Na licu mesta te noći su bili dobro organizovani meštani kao i pripadnici sektora za vanredne situacije. Srećom, osim materijalne štete nije bilo ljudskih žrtvava, jer su svi na vreme bili evakuisani.

U domaćinstvima gde je prodrla voda, šteta se odnosila na uništene podove u prostorijama kao i zidove. Nakon postepenog povlačenja vode u objektima je ostao mulj i vlaga, zidovi su zahtevali rekonstrukciju u vidu ponovnog krečenja, skidanja vlažnog sloja, a podovi su u potpunosti promenjeni.

Pripadnici sektora za vanredne situacije i lokalne samouprave podelili su sušače oštećenim domaćinstvima u selu Crnča i Uzovnica, kako bi se što pre izborili sa vlagom i otpočeli sanaciju domaćinstava. Dvorišta su zahtevala rekultivaciju, skidanje sloja mulja, zemlje uklanjanje drveća koje je Drina donela i ostavila u svom poplavnom talasu. Lokalne samouprave su formirale komisije za procenu šteta, ali većina domaćinstava je bilo osigurano kod osiguravajućih kuća, što je umnogome olakšalo sanaciju a i rad komisija.

Mile Tanasković iz Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Mali Zvornik, istakao je da je komisija najviše imala posla u vikend naseljima i da su beležili situacije u poplavljenom poljoprivrednom zemljištu u selima Velika Reka i Crnča, kao da se i šteta većinom ogledala u oštećenju nameštaja i prostorija u prizemnim delovima objekata. Deo toka Drine koji obuhvata priobalje Zvorničkog jezera, odnosno sela Culine, Čitluk i Sakar nije pretrpeo štetu. On je istakao i da ovog puta nije bilo problema sa pritokama Drine i bujičnim potocima, jer je prethodne godine urađeno čišćenje kritičnih tačaka rečnih korita i potoka, te da su problem izazvale padavine u gornjem toku sliva reke Drine i njenih pritoka iz Crne Gore.