Početna > Vesti > OČUVANJE RUMUNSKOG JEZIKA U OŠ „MIHAIL SADOVEANU“ U GREBENCU

OČUVANJE RUMUNSKOG JEZIKA U OŠ „MIHAIL SADOVEANU“ U GREBENCU

Serijal tekstova “U duhu jezika” započinjemo razgovorom sa Кristjanom Birđanom, direktorom Osnovne škole “Mihail Sadoveanu” u naseljenom mestu Grebenac u opštini Bela Crkva.

Veoma važan element u očuvanju rumunskog jezika i nacionalnog identiteta rumunske zajednice u Srbiji je ova seoska škola gde se nastava odvija na rumunskom jeziku, uz poštovanje multinacionalnosti i multikulturalnosti koje krase Vojvodinu.

Prvi podaci o postojanju škole u Grebencu potiču još iz XVIII veka. Postojala je pod imenom Seoska škola i imala je dva razreda. Godine 1885. škola je bila četvorogodišnja, a 1900-te godine šestogodišnja. Nastava se odvijala na rumunskom i mađarskom jeziku. Prva generacija učenika, osmogodišnju školu na rumunskom nastavnom jeziku završava školske 1954./1955. godine. Tadašnja zgrada je srušena, a 1976. i 1977. godine sazidana je nova školska zgrada u kojoj se sada odvija nastava. Od školske 1965./1966. godine, škola nosi ime poznatog rumunskog pisca, Mihaila Sadoveanua.

Grebenac je jedino naselje u opštini Bela Crkva u kome je stanovništvo pretežno rumunsko i samim tim se i nastava u školi odvija na rumunskom nastavnom jeziku.

“Pored redovne nastave, u školi se odvijaju i razne druge aktivnosti koje doprinose očuvanju rumunskog jezika, kulture, tradicije i običaja. U cilju negovanja rumunskog jezika i kulture kod naših učenika u školi se redovno odvijaju časovi literarne i dramske sekcije u okviru kojih učenici pripremaju kraće dramske komade i recitale koje izvode na priredbama a takođe i pišu sastave i poneku pesmu koje budu objavljene u časopisima na rumunskom jeziku “Dečja radost” i “Mladost” u izdanju NIU “Libertatea”. Za neke radove su naši učenici bili nagrađivani od strane uredništva časopisa.” – kaže Кristjan Birđan, direktor OŠ “Mihail Sadoveanu”.

Još jedan vid negovanja rumunskog jezika i kulture predstavljaju i letnje škole rumunskog jezika i kulture organizovane odstrane države Rumunije posredstvom Кonzulatskog predstavništva u Vršcu.

“Ove aktivnosti se organizuju u letnjim mesecima, jun i jul, u nekim od turističkih centara na Crnom moru i na Кarpatima. Jedan vid poboljšanja znanja iz rumunskog jezika kao i sticanje hrišćanskog pogleda na svet bile su aktivnosti u kojima je učestvovalo četri naša učenika početkom novembra ove godine, u trajanju od sedam dana, u Vršcu, kod Crvenog krsta, u organizaciji Eparhije rumunske pravoslavne crkve Dačija Feliks.” – dodao je direktor škole.

Păstrarea limbii române în Ș.E. “Mihail Sadoveanu” la Grebenaț

Serialul textelor „În spiritul limbiilor“ îl abordăm prin convorbirea cu Cristian Birgean, director al Ș.E. „Mihail Sadoveanu“ din localitatea Grebenaț, comuna Biserica Albă.

Un element foarte important în păstrarea limbii române și a identității naționale a comunității românilor din Serbia âl repreyintă această școală ân care învățământul se desfășoară în limba română respectându-se multinaționalitatea și multiculturalitatea cu care se mândrește Voivodina.

Primele date despre existenţa şcolii în localitatea Grebenaţ datează încă din secolul al XVIII-lea. A existat sub denumirea Şcoala Sătească şi a avut două clase. În anul 1885 şcoala a avut patru clase iar în 1900 a avut şase clase. Cursurile se desfăşurau în limba română şi în limba maghiară. Prima generaţie de elevi care au terminat opt clase în limba de predare română a finalizat instruirea în anul şcolar 1954./1955.. Clădirea veche a şcolii a fost demolată iar în anii 1976. şi 1977. a fost ridicată clădirea şcolii în care şi azi se desfăşoară cursurile. Din anul şcolar 1965./1966. şcoala poartă numele celebrului scriitor român, Mihail Sadoveanu.

Grebenaţul este unica aşezare în comuna Biserica Albă în care majoritatea locuitorilor sunt de origine română şi din acest motiv şi învăţământul se desfăşoară în limba de predare română.

„Pe lîngă cursurile de învăţământ regulat, în şacoală se desfăşoară şi diferite alte activităţi care contribuie la păstrarea limbii, culturii, tradiţiei şi obiceiurilor. Cu scopul de a se păstra limba şi cultura română la elevii noştri în şcoală se realizează cu regularitate cursuri a secţiilor de literatură şi de dramă în cadrul cărora elevii pregătesc scenete, dramatizări şi recitale care le prezintă la serbări, dar totodată scriu şi compuneri şi câte vreo poezie care urmează să fie publicate în revistele în limba română “Bucuria Copiilor” şi “Tinereţea”, în ediţia casei de presă “Libertatea”. Pentru unele din aceste lucrări elevii şcolii au fost premiaţi de cătrer edacţia revistei.“ – relatează Cristian Birgean, director al Ș.E. „Mihail Sadoveanu“.

Încă un aspect al păstrării limbii şi culturii române îl reprezintă taberele de limba şi cultura română organizate de statul român prin intermedierea Consulatului General al României la Vârşeţ.

„Aceste tabere se oganizează în decursul verii în lunile iunei şi iulie în unele centre turistice de pe litoralul Mării Negre şi din munţii Carpaţi. O modalitate de îmbunătăţire a cunoştinţelor din limba română precum şi dezvoltarea valorilor creştine la elevi a fost tabăra, la care au participat patru elevi ai şcolii, realizată la începutul lunii noiembrie timp de şapte zile, la Vârşeţ, la Crucea Roşie, eveniment organizat de Episcopia Ortodoxă Română Dacia Felix.“ – a adăugat directorul școlii.

*Ovaj projekat je sufinansiran iz budžeta AP Vojvodina – Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama. Stavovi izneti u podržanom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.